top of page

Parent teacher association

Public·32 members
Naum Aksenov
Naum Aksenov

De Eeuw Van Mijn Vader Ebook 16


Blz.Levensbericht van G. Bergmann door Paul Fredericqvii UIT VADER BERGMANNE'S GEDENKSCHRIFTEN. I. Mijne oudste herinneringen1 Inleiding. - i. Het einde der xviiie eeuw. De politieke toestand van alsdan. Mijne familie. De verovering van België en de inlijving van ons land bij Frankrijk. - ii. De Boerenopstand. Mijn vader. - iii. Mijne geboorte en vroegste herinneringen. De eerste Napoleon. De geallieerde tijd. De slag van Waterloo. Het Koninkrijk der Nederlanden. - iv. De school. Het lager en middelbaar onderwijs. Eene bruiloft in 1819. Bernard Schreuder. Nogmaals het Koninkrijk der Nederlanden. II. Herinneringen uit mijn studentenleven aan de Hoogeschool van gent (1823-1828).96 De professors van de Faculteit van wijsbegeerte. Studenten en Burgers van Gent. De muziek aldaar te dien tijde. Mijne studentenkamers. De stad Gent. Het tooneel. Examens. Uitstapje naar Bonn. Arndt. De professors van de Faculteit der rechten. Het examen in de rechten. De dissertatio. Het gebruik van het Latijn. Mijne promotie.
de eeuw van mijn vader ebook 16


Download File: https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fjinyurl.com%2F2ubxyn&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw3nNiIaRcfOsYWfJUm96vg-Blz.III. Mijne Herinneringen aan Jan Frans Willems, aan Koning Willem I en aan de Belgische omwenteling (1828-1833)148 De opvoeding mijner broeders en zusters door mijnen vader. Suske Willems. Jan Frans Willems te Antwerpen. Mijne eerste cliënten als advocaat. De Antwerpsche advocaten te dien tijde. De diligencies. Koning Willem I te Lier in 1829. Zijne omreis in de Zuidelijke provinciën. Mijn bezoek bij Minister van Maanen in den Haag. De omwenteling van 1830. De gebeurtenissen te Lier en te Antwerpen. Vertrek van mijnen vader en verdere bloedverwanten uit Lier. Jan Frans Willems' ballingschap te Eekloo. De Belgische Peerlala. Nawoord213Vader Bergmann door Gustaaf Segers221


Mijn vader kocht het boek in vertaling 1961, hij was toen nog net geen dertig. Zijn oudste zoon Ferdie was toen 2 jaar, voor hem kan hij het niet aangeschaft hebben. Mijn vader heeft altijd veel Engelse literatuur gelezen, ik was dan ook verbaasd een kinderboek tussen zijn honderden Engelse pockets te vinden. Misschien had het meer met zijn politieke voorkeur te maken. Met het communisme had mijn vader niets op. Hij las in die tijd ook Ik verkoos de vrijheid van de gevluchte Russische ingenieur Victor Kravchenko, die in detail beschreef hoe afschuwelijk het leven in het Rusland onder Stalin was. Het boek had een ereplaats in de boekenkast van mijn vader en hij vond het niet erg dat we als pubers dat boek lazen. Biggles sprak me destijds niet aan, nooit aan begonnen, mijn broer wel. Maar van Kravchenko, ik las het toen ik een jaar of 13 was, verslond ik elke bladzijde.


Dus overtuigde ik mijn vader om de encyclopedie te kopen. Mijn vader kocht in het begin van mijn leven alle technologische hulpmiddelen voor me, de eerste computer en de eerste technologie-encyclopedie, en beide hebben een grote impact op mezelf en mijn carrière.


Heel graag! Ik sleep op vakantie altijd een stapel boeken mee. Erg leuk als dat niet meer hoeft.Maar niet alleen op vakantie, ik kan hem gewoon altijd meenemen en dan als ik ergens moet wachten ipv altijd op het eeuwige social media, een boek lezen op mijn e-reader.Zou geweldig zijn!


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

bottom of page